ตู้ดูดควันคืออะไร?

What is chemical fume hood?

ตู้ดูดควัน-ตู้ดูดไอสารเคมี (Laboratory Chemical Fume Hood) หรือที่เรียกสั้นๆว่า “ฮู้ด (Hood)” คืออุปกรณ์ในห้องแลบซึ่งทำหน้าที่ ป้องกันผู้ปฏิบัติการจากอันตรายของสารเคมี หรือสารระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง หรือหายใจก็ตาม

หลักการทำงาน?

How does fume hood work?

การทำงานเริ่มจาก “การดูดอากาศภายในบริเวณที่เครื่องนี้ตั้งอยู่ ผ่านทางด้านหน้าของเครื่อง ไปทางผนังด้านหลัง และไหลไปตามท่อลมนอกเครื่อง จนส่งออกสู่ภายนอกอาคารในที่สุด” ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งชุดพัดลม (Blower / Fan) จะอยู่ภายในเครื่องหรือนอกเครื่อง และมีระบบการกรอง (Filtration) หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตแต่ละราย

ประเภทของตู้ดูดควัน?

Types of chemical fume hood

ตู้ดูดควัน – ตู้ดูดไอสารเคมี มีหลากหลายประเภทขึ้นกับรูปแบบการใช้งาน ความเป็นกรด-ด่างของสารเคมี ลักษณะการติดตั้งร่วมกับระบบระบายอากาศของอาคาร แต่โดยรวมแล้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. ตู้ดูดควันแบบต่อท่อ (Ducted Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่มีการต่อท่อนำอากาศไประบายออกสู่ภายนอกอาคาร 

2. ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่ไม่มีการต่อท่อออกนอกอาคาร แต่จะอาศัยแผงกรองชนิดต่างๆ เพื่อดูดซับกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นไว้แทน

ตู้ดูดควันไม่ใช่ตู้ปลอดเชื้อ!

Chemical Fume Hood vs Biosafety Cabinet

ตู้ดูดควันป้องกัน “สารเคมี” จากผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น

ตู้ปลอดเชื้อ (ฺBiosafety Cabinet) ป้องกัน “เชื้อโรค (และสารเคมีในบางรุ่น)” จากผู้ปฏิบัติงาน (Personnel Protection) ผลิตภัณฑ์ (Product Protection) และสิ่งแวดล้อม (Environment Protection) ได้พร้อมๆกัน 

ไม่สามารถนำมาใช้งานแทนกันได้ และอาจส่งผลเสียหายต่องานที่ทำและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง