มาตรฐานตู้ปลอดเชื้อ

Biosafety Cabinet Standards

NSF/ANSI 49

กำหนดโดยหน่วยงาน NSF (National Sanitation Foundation International) ประเทศสหรัฐอเมริกา

EN 12469

กำหนดโดยหน่วยงาน CEN (the European Committee for Standardization) ของสหภาพยุโรป

มาตรฐานคลีนรูม

Cleanroom Standards

ISO 14644

กำหนดโดยหน่วยงาน ISO 

IEST Recommended Practices (RPs)

กำหนดโดยหน่วยงาน IEST ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Guide to Good Manufacturing Practice (EU GGMP)

กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา