อะไรคือ RGF PHI Technology

What is RGF PHI Technology?

PHI (Photo Hydro Ionization)  คือนวัตกรรมใหม่จาก RGF Environmental Group, USA ที่สามารถ ฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ทั้งในอากาศและพื้นผิว (Air & Surface Disinfection) รวมถึง กำจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ และไอระเหยสารเคมีต่างๆ (VOCs & Odors) มีผลทดสอบประสิทธิภาพ (Test Report) จากหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบทำงานแบบ Active Disinfection โดยจ่าย Ions เล็กๆ ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นแบบ Real Time สามารถเปิดใช้งานตอนมีคนอยู่ได้ 

ระบบ RGF  PHI ทำงานอย่างไร?

How does RGF PHI work?

ผลิตภัณฑ์ RGF ประกอบด้วย PHI Cell ที่ภายในมีแหล่งกำเนิดแสง UV หลากหลายช่วงความยาวคลื่น ทำหน้าที่ฉายแสง UV ไปที่ Hydrated Quad-Metallic Catalyst เพื่อกระตุ้นให้เกิดอนุภาค ions ของ Hydrogen Peroxide (H2O2) และ Super Oxide Ions ต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค แต่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยจะกลายสภาพเป็น Oxygen และ Hydrogen หลังทำปฏิกิริยาเสร็จ
 

การทำงานของ Super Ions ต่างๆ?

How does the disinfection work?

กรณีติดตั้งระบบ RGF PHI ในท่อลม: อุปกรณ์จะผลิต Super Ions ต่างๆ (Super Oxide, Hydroxides Ions, Hydro-Peroxides) ออกมา และอาศัยการไหลเวียนของอากาศภายในท่อลม เพื่อลำเลียง Super Ions เหล่านั้นไปตามท่อลม (Duct) ผ่านหัวจ่าย (Supply Air Grill) เข้าสู่ทุกๆห้องปลายทาง ที่ท่อลมส่งลมไปถึง 
 
ข้อได้เปรียบกว่าระบบทำลายเชื้อโรคอื่นๆคือ ติดตั้งอุปกรณ์ที่เดียว (ในเครื่องปรับอากาศ / AHU) แต่สามารถขยายผลการฆ่าเชื้อโรค ลด-กำจัดกลิ่น ได้ทั่วทุกห้องที่ท่อลมไปถึง  
 
* ระบบ RGF PHI มีรุ่น Stand Alone / Portable Unit ที่มีพัดลมในตัว สามารถตั้งใช้งานได้ทั่วไป (Plug-and-Use) โดยไม่ต้องอาศัยท่อลมเช่นกัน
 
 
 

อะไรคือ Super Ions?

What are Super Ions?

Super Ions คืออนุภาคเล็กๆ ที่มองไม่เห็น (ion) ได้แก่ Super Oxide Ions, Hydroxide Ions, Hydro-Peroxides ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคทั้งในอากาศและพื้นผิว (Air & Surface Disinfection) 

โดยทั่วไปจะเห็นการใช้งานของสารข้างต้นในรูปแบบ “Hydrogen Peroxide, H2O2 ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นพื้นฐานการฆ่าเชื้อ (Disinfection) ในทางการแพทย์ อาทิเช่น น้ำยาล้างแผล, น้ำยาเช็ดอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำยาทำความสะอาดห้องผ่าตัด

ระบบ RGF PHI เป็นการนำ Hydrogen Peroxide ที่มีประสิทธิภาพนี้ มาพัฒนาใช้ในรูปแบบ Super Ions ที่ดียิ่งขึ้น ในแบบ Active Disinfection “REAL TIME” อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                                   

                                     

H2O2 ที่จ่ายจากระบบ RGF PHI ปลอดภัยหรือไม่?

Is RGF PHI with H2O2 safe?

OSHA (มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา) กำหนดให้ปริมาณ Hydrogen Peroxide ในพื้นที่ปิดจะต้องไม่เกิน 1.0 PPM เพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ค่าที่วัดได้จากระบบ RGF PHI อยู่ที่ 0.01 – 0.02 PPM* ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ H2O2 ที่พบเจอได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป (outdoor) 

จึงสรุปได้ว่า RGF PHI มีความปลอดภัย และมีระดับการจ่าย H2Oน้อยกว่าที่ทาง OSHA กำหนดไว้ 50 เท่า

* Kansas State University testing results of PHI™ technology, 2000 to 2012

อะไรคือการฆ่าเชื้อโรคแบบ Active / REAL TIME?

What is active / Real Time disinfection?

Active Disinfection = รูปแบบการฆ่าเชื้อโรค ณ ตำแหน่งปลายทางที่ต้องการ โดยทำได้ตลอดเวลา (Real Time) ปลอดภัย เปิดตอนมีคนอยู่ได้

Passive Disinfection = รูปแบบการฆ่าเชื้อโรค ที่ไม่สามารถเปิดตลอดเวลาได้ เช่น UV เนื่องจากเป็นอันตรายต่อผิวหนัง และสายตา เปิดตอนมีคนอยู่ไม่ได้

RGF PHI ผลิตและปล่อย Super Ions ไปยังปลายทาง ทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรคที่ลอยในอากาศ (Air) และที่ติดบนพื้นผิว (Surface) ไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่สภาวะปลอดเชื้อหรือใกล้เคียงในที่สุด (Active Disinfection) ซึ่งได้เปรียบกว่าระบบอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการนำพาเชื้อโรคมาหาอุปกรณ์ต้นทางเพื่อฆ่าเชื้อ

เปรียบเทียบ RGF PHI กับระบบอื่นเพื่อการฆ่าเชื้อโรค

RGF PHI comparing to other methods in the market

RGF PHI vs ระบบ UV:

RGF PHI เป็นการทำงานแบบ Active Disinfection ปลอดภัย เปิดใช้งานได้ตลอด ในขณะที่ระบบ UV เป็น Passive Disinfection เปิดได้เฉพาะตอนไม่มีคน เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสายตาและผิวหนัง 

RGF PHI vs HEPA Filter:

RGF PHI มีจุดเด่นที่ “สามารถฆ่าเชื้อโรคและช่วยกำจัดกลิ่นได้” ในขณะที่ HEPA Filter ทำได้เพียง “กักกรองเชื้อโรคไว้ที่แผงกรองแต่ไม่ได้ฆ่า และไม่สามารถกำจัด-กรองกลิ่นใดๆ*” มักมีความเสี่ยงกรณี HEPA Filter มีการฉีกขาด เกิดรอยรั่ว เมื่อใช้งานไปนานๆ ทำให้เชื้อโรคอาจหลุดเล็ดรอดออกมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม HEPA Filter ยังคงมีคุณภาพในการกรองฝุ่นละอองต่างๆได้ดี

* กลิ่นหรือไอระเหยสารเคมี (VOCs) มีอนุภาคที่เล็กกว่าเชื้อโรคมาก

ระบบ RGF PHI สามารถฆ่า-กำจัดเชื้อโรคอะไรได้บ้าง?

What can RGF PHI kill / disinfect?

Super Ions ซึ่งประกอบด้วย Hydrogen Peroxide (H2O2) จากระบบ RGF PHI สามารถฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่ ไวรัส แบคทีเรีย ไปจนถึงเชื้อรา รวมทั้งกลิ่นบุหรี่ และไอสารเคมีต่างๆ

Kill Rate for SARS-CoV-2 (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019) 99+% Inactivation

Kill Rate for Avian Influenza (ไข้หวัดนก) : 99+% Inactivation 

Kill Rate for Tuberculosis (วัณโรค) : 99+% Inactivation 

Full Test Result (คลิกเพื่อดูรายชื่อเชื้อโรคและสารเคมีเพิ่มเติม)

ระบบ RGF PHI กับการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โควิด

RGF PHI and Covid-19 Pandemic.

ระบบ RGF PHI มีทั้งแบบติดตั้งในท่อลม (Central Air Unit) และแบบตั้งโต๊ะใช้งาน (Standalone / Portable Unit) จึงสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ให้สอดคล้องกับ New Normal ในปัจจุบัน เช่น

 • ใช้ในบ้านเรือน เพื่อป้องกันพื้นที่ที่ต้องการ หรือใช้ในห้องที่ทำ Home Isolation เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายสู่บริเวณอื่น
 • ใช้เพื่อพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ (Portable Unit) ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มความปลอดภัย เช่น นำไปใช้ยัง สำนักงาน ที่พักโรงแรม เวลาต้องเดินทาง 
 • ใช้ใน Community Isolation (ศูนย์แยกโรคชุมชน) เพื่อลดความเข้มข้นและปริมาณการฟุ้งกระจายของเชื้อ
 • ติดตั้งในระบบขนส่ง (Mass Transit) เพื่อป้องกันและช่วยลดการกระจายของเชื้อในบริเวณแออัด เช่น รถเมลล์ รถไฟ MRT BTS เป็นต้น
 • ติดตั้งในระบบ HVAC ภายใน โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน / เพิ่มประสิทธิภาพการทำ Bubble & Seal / ลดความเสี่ยงกรณีพบเชื้อและต้องปิดสถานประกอบการ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือบุคคลากรในพื้นที่
 • ยกระดับคุณภาพอากาศตามแนวปฏิบัติของมาตรการองค์กรโดย ศบค. COVID-FREE Setting หัวข้อ COVID-FREE Environment

ระบบ RGF PHI สามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 (ไวรัสโคโรนา2019) ที่ก่อโรคโควิด (Covid-19) ได้หรือไม่?

Can RGF PHI Kill Coronavirus (SARS-CoV-2)?

ระบบ RGF PHI ได้รับการทดสอบด้วยวิธี Direct Air Sampling Method และรับรองโดยหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา* ว่าสามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2019 (SARS-CoV-2) อันเป็นเชื้อก่อโรคโควิดทั้งในอากาศและพื้นผิวได้ 99+%

* Innovative Bioanalysis, Cypress CA, USA

Full Test Report (คลิกเพื่อดูรายละเอียดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและกลิ่นทั้งหมด)

การทดสอบประสิทธิภาพด้วย Sneeze Test

RGF PHI Sneeze Test.

เป็นการออกแบบระบบทดสอบ (โดย RGF) เพื่อจำลองละอองฝอย และเชื้อโรคต่างๆ ที่ฟุ้งกระจายออกมาจากการจามครั้งหนึ่งๆ (Sneeze Simulation Machine / Sneeze Chamber) ผลการทดสอบพบว่าระบบ RGF PHI สามารถลดเชื้อโรคที่มากับการจามได้มากกว่า 99% ในระยะ 3 ฟุต (90 cm) แรก

ระบบ RGF PHI เป็นอันตรายหรือไม่

Is RGF PHI dangerous?

ระบ RGF PHI ปลอดภัยต่อคนทุกวัย สัตว์เลี้ยงในบ้าน สิ่งแวดล้อม และสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาในขณะที่มีคนอยู่ (Active / Real Time Disinfection) โดยระดับ H2O2 (Hydrogen Peroxide Ions) ได้รับการทดสอบพบว่าอยู่ในปริมาณ 0.01 – 0.02 PPM ซึ่งน้อยกว่าระดับที่ OSHA กำหนดที่ 0.1 PPM ไว้ถึง 50 เท่า

ระบบ RGF PHI เปิดตอนมีคนอยู่ได้หรือไม่?

Can RGF PHI be operated in occupied state?

ระบบ RGF PHI ปลอดภัยต่อคนทุกวัย สัตว์เลี้ยงในบ้าน สิ่งแวดล้อม และสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาในขณะที่มีคนอยู่ (Active / Real Time Disinfection)

การบำรุงรักษายุ่งยากหรือเปล่า?

Is there any maintenance required for RGF PHI?

ระบบ RGF PHI เกือบทุกรุ่น มีชิ้นส่วนหลักคือ PHI Cell ซึ่งไม่ต้องทำความสะอาด ถอดล้างใดๆทั้งสิ้น (Maintenance Free) สิ่งเดียวที่ต้องทำคือการถอดเปลี่ยน PHI Cell ซึ่งทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 18,000-25,000 ชั่วโมง (2-3 ปี) 

PHI Cell ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนได้ง่าย รวดเร็ว โดยใช้เพียงแค่ไขควง

ระบบ RGF PHI เหมาะกับใครบ้าง?

RGF PHI and applications

ระบบ RGF PHI เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบเพื่อรองรับทุกกลุ่มผู้ใช้งาน โดยสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการติดตั้งใช้งาน
 
1. บ้านเรือน (Residential Products)
2. สำนักงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล (Commercial and Healthcare Products)
3. โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Products)
 

ระบบ RGF PHI สำหรับบ้านเรือนทั่วไป

RGF PHI: Residential Products

เนื่องจากบ้านเรือนในประเทศไทยไม่มีระบบ Central Air แบบต่างประเทศ จึงแนะนำเป็นรุ่น Standalone Unit ได้แก่
 

RGF Mini Split PHI - Air Purifier RGF Halo-ROVE

(ซ้าย: RGF MiniSplit PHI / ขวา: HALO-ROVE)

ระบบ RGF PHI สำหรับอาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงพยาบาล

RGF PHI: Commercial Products

สามารถเลือก RGF PHI รุ่นที่เหมาะสมได้เป็น 2 กรณี

 1. บริเวณที่ไม่มีระบบปรับอากาศชนิดเดินท่อลม
  • RGF MiniSplit PHI: สำหรับติดตั้งหน้าแอร์ประเภท Split Type
  • RGF HALO ROVE: สำหรับตั้งโต๊ะ เสียบปลั๊กใช้งาน เคลื่อนย้ายได้

   RGF Mini Split PHI - Air Purifier RGF Halo-ROVE

   (ซ้าย: RGF MiniSplit PHI / ขวา: HALO-ROVE)

 2. บริเวณที่มีระบบปรับอากาชนิดเดินท่อลม (Central Air / Duct System)
  • RGF REME HALO หรือ RGF REME HALO-LED: สำหรับติดตั้งในท่อลม (Supply Air Duct) เพื่อปล่อย Super Ions (Photo-Hydro-Ionization) ไปตามท่อลมสู่ห้องปลายทางทุกห้องที่ท่อลมไปถึง
  • วิธีการนี้เป็นการลงทุนครั้งเดียว แต่สามารถลดปริมาณเชื้อโรคและกลิ่นได้ทั้งชั้น (Floor) ซึ่งส่วนมากจะมีระบบปรับอากาศ (AHU) อยู่เครื่องเดียว (หรือไม่มาก)

RGF REME HALO LED - PHI Cell

(ซ้าย: RGF REME HALO / ขวา: REME HALO LED)

ระบบ RGF PHI สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

RGF PHI: Industrial Products

RGF PHI มีรุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือแพทย์ และยาเวชภัณฑ์ เพื่อลด Contamination ยืดระยะ Shelf Life รวมทั้งลดปริมาณ CFU (Microbial Limit Test) ให้สอดคล้องกับ อย. GMP

โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

RGF PHI เป็นสินค้าของประเทศอะไร?

RGF PHI and its origin?

บริษัท RGF Environmental Group Inc. ก่อตั้งเมื่อปี 1985 มีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตอยู่ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 

สินค้าทุกรุ่นผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา / Made In USA

ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิต?

RGF PHI and credibility.

RGF Environmental Group เป็นผู้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรม PHI (Photo-Hydro-Ionization) ตั้งแต่ปี 1985 โดยมีการจดสิทธิบัตรในทุกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา และได้รับการรองรับทั้งจาก OSHA, US FDA และหน่วยงานภาครัฐทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

RGF ISO 9001:2015 Certificate

Click เพื่อดูรายชื่อสิทธิบัตร 

 

RGF PHI กับโครงการ Get America Back To Work

RGF PHI “Get America Back To Work Campaign”

ระบบ RGF PHI ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อนำบุคคลกรกลับไปทำงานอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ภายในสถานการณ์ New Normal

การติดระบบ RGF PHI ในรถโรงเรียน สหรัฐอเมริกา

การติดระบบ RGF PHI ในระบบขนส่ง (Mass Transportation) สหรัฐอเมริกา

 

หน่วยงานใดใช้ระบบ RGF PHI บ้าง?

References for RGF PHI.