แสดง 3 รายการ

Biosafety Cabinet (Class I, II, III) สำหรับงานทางด้านจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเชื้ออันตราย
คำเรียกอื่นๆ: ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ชีวนิรภัย, ตู้เขี่ยเชื้อ, ตู้เพาะเชื้อ, ตู้ BSC, ตู้ Biohazard, ตู้ไบโอฮาซาร์ด, ตู้ Hood

Biosafety Cabinet (ตู้ปลอดเชื้อ)

AFB GUARD (Viroguard Class I)

 • ตู้ชีวนิรภัย (ตู้ปลอดเชื้อ) Class I
 • สำหรับงานย้อมสี Smear and Staining เชื้อ AFB, TB (Tuberculosis) โดยตรง
 • ขนาดหน้ากว้าง 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 m
 • มีซิงค์ล้างมือ-อุปกรณ์ในตัว (option เสริม)

Biosafety Cabinet (ตู้ปลอดเชื้อ)

VIROGUARD

 • Standard design
 • ตู้ชีวนิรภัย (ตู้ปลอดเชื้อ) Class II Type A2
 • ขนาดหน้ากว้าง 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 m
 • ระบบกระจกควบคุมด้วยมือ (manual)

Biosafety Cabinet (ตู้ปลอดเชื้อ)

VIROGUARD CUSTOM-MODEL

 • ตู้ชีวนิรภัย (ตู้ปลอดเชื้อ) Class I, II
 • รับออกแบบ ผลิต ทุกขนาด ทุกรูปแบบตามต้องการ (Custom)
 • สามารถเลือกชนิดของแผงกรองได้
 • สำหรับงานทางด้าน Life Sciences ที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง

error: