แสดง 1 รายการ

Cleanroom Air Shower (ตู้เป่าลม) สำหรับเป่า ชะล้างฝุ่นที่ติดตามเสื้อผ้าพนักงาน ก่อนเข้าสู่ภายในห้องสะอาด (Cleanroom) หรือพื้นที่ควบคุม (Controlled Room) โดยมีระบบ Interlock สามารถเปิดประตูได้ทีละบานเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) ระหว่าง 2 พื้นที่
คำเรียกอื่นๆ: ตู้เป่าลมสะอาด, ห้องเป่าลมสะอาด, ตู้ทำความสะอาดร่างกาย, ห้องทำความสะอาดร่างกาย

Air Shower (ตู้เป่าลมสะอาด)

AIR SHOWER

  • สำหรับเป่าชะล้างฝุ่นที่ติดมากับเสื้อผ้าพนักงานก่อนเข้า Cleanroom
  • ระบบ Door Interlock เปิดประตูได้ทีละ 1 บาน ป้องกันฝุ่นและการปนเปื้อนข้าม
  • แผงกรอง HEPA ประสิทธิภาพ 99.99% at 0.3 micron
  • หลายขนาด สำหรับเข้าทีละ 1 คน จนถึงเข้าทีละมากกว่า 10 คนขึ้นไป
  • ระบบประตู สวิง / เลื่อน / high speed shutter

error: