แสดง 4 รายการ

Cleanroom Pass Box: ช่องส่งของภายในคลีนรูม (ห้องสะอาด) ที่มีระบบ Door Interlock เปิดได้ทีละฝั่ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) ระหว่างส่งของเข้า-ออก
คำเรียกอื่นๆ: Passbox, พาสบ๊อก

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

AIR SHOWER PASS BOX

 • Pass Box ประเภท Air Shower มี HEPA (ULPA) Filter
 • มีระบบเป่าลมสะอาดชนิด High Velocity (ความเร็วสูง) ผ่านหัวจ่าย (Air Nozzle) สู่ภายในช่องส่งของ
 • ระดับความเร็วลมสูง (High Velocity) สำหรับเป่า-ผลักฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนออกจากชิ้นงานโดยเฉพาะ
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

CART IN PASS BOX

 • Pass Box ชนิดตั้งพื้น
 • สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมาก ไม่สะดวกในการยกส่งเข้า-ออก
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

DYNAMIC PASS BOX

 • Pass Box ประเภท Dynamic มี HEPA (ULPA) Filter
 • มีระบบเป่าลมสะอาดชนิด Laminar Flow ภายใน เพื่อป้องกัน Cross-Contamination
 • ระดับความสะอาด ISO 14644-1 Class 5 (FED 209E Class 100)
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

STATIC PASS BOX

 • Pass Box รุ่นมาตรฐาน
 • ไม่มีระบบลมเป่า
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

error: