แสดง 1 รายการ

Cleanroom Pressure Damper: อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Pressure) ภายในคลีนรูม (ห้องสะอาด) สามารถใช้งานได้กับทั้ง Positive และ Negative Cleanroom
คำเรียกอื่นๆ: Barometric Damper, Pressure Relief Damper

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

PRESSURE DAMPER

  • ชุดควบคุมแรงดัน (Pressure Relief Damper / Barometric Damper)
  • สำหรับ Positive / Negative Cleanroom
  • ใช้ได้กับ Cleanroom และห้องทั่วไป ที่ต้องการควบคุมปริมาณแรงดันภายใน
  • พร้อมหน้ากาก (Air Grill) ครบชุด

error: