แสดง 2 รายการ

เครื่องกรองอากาศ (HEPA Mobile Air Purifier): เครื่องกรองอากาศด้วย HEPA Filter พร้อมระบบทำลายเชื้อโรค ชนิดเข็นเคลื่อนย้ายได้ ประสิทธิภาพสูงระดับใช้ในโรงพยาบาล ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) และอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหาร-ยา โดยเฉพาะ 
คำเรียกอื่นๆ: HEPA Mobile Unit, เครื่องกรองอากาศด้วย HEPA 

HEPA Mobile Filtration Unit (เครื่องกรองอากาศ)

HAB PLUS SERIES

 • รุ่นใหม่ กระจายลมได้ดีกว่าเดิม เหมาะสำหรับห้องขนาดใหญ่ พร้อมระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 • ชนิดตั้งพื้น มีล้อในตัว เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก
 • สำหรับงานระดับ Infection Control ในโรงพยาบาล
 • HEPA Filter ระดับ Medical Graded ที่ใช้ในห้องผ่าตัดและห้องสะอาด (Cleanroom) โดยเฉพาะ
 • แผงกรอง HEPA ประสิทธิภาพการกรอง 99.99% ที่ 0.3 ไมครอน
 • พร้อมระบบ UVGI เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค

HEPA Mobile Filtration Unit (เครื่องกรองอากาศ)

HAB SERIES

 • ชนิดตั้งพื้น มีล้อในตัว เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก
 • สำหรับงานระดับ Infection Control ในโรงพยาบาล
 • HEPA Filter ระดับ Medical Graded ที่ใช้ในห้องผ่าตัดและห้องสะอาด (Cleanroom) โดยเฉพาะ
 • แผงกรอง HEPA ประสิทธิภาพการกรอง 99.99% ที่ 0.3 ไมครอน
 • พร้อมระบบ UVGI เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค

error: