แสดง 2 รายการ

เครื่องกรองอากาศ (HEPA Mobile Air Purifier): เครื่องกรองอากาศด้วย HEPA Filter พร้อมระบบทำลายเชื้อโรค ชนิดเข็นเคลื่อนย้ายได้ ประสิทธิภาพสูงระดับใช้ในโรงพยาบาล ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) และอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหาร-ยา โดยเฉพาะ 
คำเรียกอื่นๆ: HEPA Mobile Unit, เครื่องกรองอากาศด้วย HEPA 

Kill COVID-19

HEPA Mobile Filtration Unit (เครื่องกรองอากาศ)

HAB PLUS SERIES (FIGHT COVID-19 & PM 2.5)

 • ประสิทธิภาพสูงในระดับที่ "หน่วยงานควบคุมโรคติดเชื้อ (Infection Control)" และ "ฝ่ายเครื่องมือแพทย์" (BME / Biomedical Engineering) ในโรงพยาบาลเลือกใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด (COVID-19 / Coronavirus) ในปัจจุบัน
 • ช่วยกำจัดและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ (Airborne Transmission) แบคทีเรีย ไวรัส เช่น วัณโรค (Tuberculosis) ไข้หวัดนก (H1N1, H5N1) SARS และโควิด (COVID-19 / Coronavirus) เป็นต้น
 • ช่วยขจัดฝุ่น (PM 2.5) และอนุภาคอื่นๆ ที่ขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ได้ถึง 10 เท่า
 • กระจายลมได้ดีกว่าเดิม เหมาะสำหรับห้องขนาดเล็กจนไปถึงโถงทางเดิน พร้อมระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 • ชนิดตั้งพื้น มีล้อในตัว เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก
 • HEPA Filter ระดับ Medical Graded ที่ใช้ในห้องผ่าตัดและห้องสะอาด (Cleanroom) โดยเฉพาะ
 • แผงกรอง HEPA ประสิทธิภาพการกรอง 99.99% ที่ 0.3 ไมครอน
 • พร้อมระบบ UVGI เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค

Kill COVID-19

HEPA Mobile Filtration Unit (เครื่องกรองอากาศ)

HAB SERIES

 • ชนิดตั้งพื้น มีล้อในตัว เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก
 • สำหรับงานระดับ Infection Control ในโรงพยาบาล
 • HEPA Filter ระดับ Medical Graded ที่ใช้ในห้องผ่าตัดและห้องสะอาด (Cleanroom) โดยเฉพาะ
 • แผงกรอง HEPA ประสิทธิภาพการกรอง 99.99% ที่ 0.3 ไมครอน
 • พร้อมระบบ UVGI เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค

error: