แสดง 3 รายการ

Laminar Flow Clean Bench สำหรับงานด้านจุลชีววิทยาที่ต้องการป้องกันปัญหา Cross Contamination รวมถึงอุตสาหกรรม Electronics เพื่อป้องกันฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็ก
คำเรียกอื่นๆ: ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้เขี่ยเชื้อ, ตู้เพาะเชื้อ, ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยไม้ เห็ด (Tissue Culture), ตู้ลามินาร์, ตู้ Laminar Air Flow, ตู้ Hood

Floor Type (ชนิดตั้งพื้น)

HS/VS SERIES

 • ตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ลามินาร์) ชนิดตั้งพื้นพร้อมล้อในตัว
 • ชนิดเป่าแนวดิ่ง (Vertical Flow) และเป่าแนวนอน (Horizontal Flow)
 • ขนาดหน้ากว้าง 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 m
 • ระบบกระจกบานสวิง พร้อมช่องสอดมือทำงาน

Laminar Flow Clean Bench (ตู้ปลอดเชื้อ)

HT/VT SERIES

 • ตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ลามินาร์) ชนิดตั้งโต๊ะ (Table Top / Bench Top Design)
 • ชนิดเป่าแนวดิ่ง (Vertical Flow) และเป่าแนวนอน (Horizontal Flow)
 • ขนาดหน้ากว้าง 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 m
 • ระบบกระจกบานสวิง พร้อมช่องสอดมือทำงาน

Laminar Flow Clean Bench (ตู้ปลอดเชื้อ)

HT/VT SLIDING SASH SERIES

 • ตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ลามินาร์) ชนิดตั้งโต๊ะ (Table Top / Bench Top Design)
 • ชนิดเป่าแนวดิ่ง (Vertical Flow) และเป่าแนวนอน (Horizontal Flow)
 • ขนาดหน้ากว้าง 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 m
 • ระบบกระจกบานเลื่อนขึ้น-ลงในแนวดิ่ง

error: