แสดง 1 รายการ

Weighing Booth (Dispensing Booth, Sampling Booth, ตู้ชั่งน้ำหนักยา): ห้องสำหรับเก็บสุ่มตัวอย่าง (sampling) รวมทั้งชั่งและจ่าย (weighing and dispensing) ยาทางด้านเภสัชกรรม วัตถุดิบ (raw material) หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ต้องการควบคุมความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) 

คำเรียกอื่นๆ: ตู้ชั่งน้ำหนักยา, ตู้ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ, ห้องชั่งยา, ห้องชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ

Modular Cleanroom (คลีนรูมสำเร็จรูป)

PHARMACEUTICAL WEIGHING BOOTH

  • สำหรับงานสุ่มตรวจตัวอย่าง (raw sampling) การชั่ง-จ่าย (dispensing) วัตถุดิบ สารเคมี และยา
  • สำหรับอุตสาหกรรมผู้ผลิตยา อาหาร และสารเคมีอื่นๆ ที่ต้องการป้องกันปัญหาปนเปื้อนข้าม (cross contamination)
  • ป้องกันการปนเปื้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบนั้นๆ ด้วยระบบการกรอง
  • ระบบกรอง 3 ชั้น (Prefilter / Medium Filter / HEPA Filter)

error: