อะไรคือ UVGI

UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) คือเทคโนโลยีการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ทชนิดความยาวคลื่นพิเศษ (UVC; 254 nm) เพื่อฆ่า-กำจัดเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศและพื้นผิว เช่น เชื้อไวรัสไข้หวัด 2009 (H1N1) ไข้หวัดนก (H5N1) เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรค (Tuberculosis) รวมถึงสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Pathogenic Substances)

รวมทั้งยกระดับคุณภาพของอากาศให้ดียิ่งขึ้น (Improved Indoor Air Quality; IAQ) พร้อมกันกำจัดกลิ่นจากสารระเหยจำพวก VOCs (Volatile Organic Compounds) ได้แก่ Formaldehyde Acetone Xylene เป็นต้น ด้วยแสงอัลตร้าไวโอเล็ทประเภท UVV (187 nm)

การทำงานของ UVGI

ช่วงความยาวคลื่น 200-280 นาโนเมตร หรือ UVC มีคุณสมบัติการส่องทะลุผนังเซลส์ (cell wall) เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธุ์ที่ระดับ DNA ทำลายความสามารถในการทวีจำนวนและทำให้เชื้อโรคนั้นๆ ตายในที่สุด

ส่วนการกำจัดกลิ่น จะเป็นหน้าที่ของ UV อีกความยาวคลื่นที่เรียกว่า UVV โดยการทำปฎิกิริยาเคมีระหว่างอ๊อกซิเจนกับสารเคมีต่างๆ (Oxidation) เพื่อกำจัดกลิ่นเหล่านั้น เช่น สาร VOCs (Volatile Organic Compounds) จำพวก Formaldehyde, Xylene, Toluene รวมถึงกลิ่นอาหารและควันบุหรี่ เป็นต้น

ความน่าเชื่อถือและการยอมรับ

ปัจจุบันระบบ UVGI เป็นที่ยอมรับจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ FDA (Food and Drug Administration), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) โดยเฉพาะ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ออกหนังสือยอมรับและแนะนำระบบ UVGI ในการกำจัดเชื้อวัณโรค (Tuberculosis) และยกระดับคุณภาพอากาศ (IAQ) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการบริการของเรา

“เพราะหลอด UV ไม่ใช่หลอดไฟทั่วไป ที่แค่เปิดติด มองเห็นแสง แล้วจะฆ่าเชื้อโรคได้เสมอไป”