แสดง 6 รายการ

Cleanroom Air Shower (ตู้เป่าลม) สำหรับเป่า ชะล้างฝุ่นที่ติดตามเสื้อผ้าพนักงาน ก่อนเข้าสู่ภายในห้องสะอาด (Cleanroom)
Cleanroom Pass Box: ช่องส่งของภายในคลีนรูม (ห้องสะอาด) ที่มีระบบ Door Interlock เปิดได้ทีละฝั่ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) ระหว่างส่งของเข้า-ออก
Cleanroom Pressure Damper: อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Pressure) ภายในคลีนรูม (ห้องสะอาด) สามารถใช้งานได้กับทั้ง Positive และ Negative Cleanroom

Air Shower (ตู้เป่าลมสะอาด)

AIR SHOWER

 • สำหรับเป่าชะล้างฝุ่นที่ติดมากับเสื้อผ้าพนักงานก่อนเข้า Cleanroom
 • ระบบ Door Interlock เปิดประตูได้ทีละ 1 บาน ป้องกันฝุ่นและการปนเปื้อนข้าม
 • แผงกรอง HEPA ประสิทธิภาพ 99.99% at 0.3 micron
 • หลายขนาด สำหรับเข้าทีละ 1 คน จนถึงเข้าทีละมากกว่า 10 คนขึ้นไป
 • ระบบประตู สวิง / เลื่อน / high speed shutter

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

AIR SHOWER PASS BOX

 • Pass Box ประเภท Air Shower มี HEPA (ULPA) Filter
 • มีระบบเป่าลมสะอาดชนิด High Velocity (ความเร็วสูง) ผ่านหัวจ่าย (Air Nozzle) สู่ภายในช่องส่งของ
 • ระดับความเร็วลมสูง (High Velocity) สำหรับเป่า-ผลักฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนออกจากชิ้นงานโดยเฉพาะ
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

CART IN PASS BOX

 • Pass Box ชนิดตั้งพื้น
 • สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมาก ไม่สะดวกในการยกส่งเข้า-ออก
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

DYNAMIC PASS BOX

 • Pass Box ประเภท Dynamic มี HEPA (ULPA) Filter
 • มีระบบเป่าลมสะอาดชนิด Laminar Flow ภายใน เพื่อป้องกัน Cross-Contamination
 • ระดับความสะอาด ISO 14644-1 Class 5 (FED 209E Class 100)
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

PRESSURE DAMPER

 • ชุดควบคุมแรงดัน (Pressure Relief Damper / Barometric Damper)
 • สำหรับ Positive / Negative Cleanroom
 • ใช้ได้กับ Cleanroom และห้องทั่วไป ที่ต้องการควบคุมปริมาณแรงดันภายใน
 • พร้อมหน้ากาก (Air Grill) ครบชุด

Cleanroom Equipment (อุปกรณ์ในคลีนรูม)

STATIC PASS BOX

 • Pass Box รุ่นมาตรฐาน
 • ไม่มีระบบลมเป่า
 • บานพับและมือจับทำจากแสตนเลส
 • สามารถผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

error: