แสดง 2 รายการ

Laminar Flow Clean Booth: ระบบ Cleanroom สำเร็จรูป โครงสร้างเป็นแบบ Knock-Down (ถอดประกอบได้) ติดตั้งรวดเร็ว สำหรับปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการให้มีระดับความสะอาดตามาตรฐาน Cleanroom ISO 14644-1 โดยไม่ต้องมีงานก่อสร้างมาเกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กถึงกลาง

Weighing Booth (Dispensing Booth, Sampling Booth): ห้องสำหรับเก็บสุ่มตัวอย่าง (sampling) รวมทั้งชั่งและจ่าย (weighing and dispensing) ยาทางด้านเภสัชกรรม วัตถุดิบ (raw material) หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ต้องการควบคุมความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) 

Laminar Flow Clean Booth

LAMINAR FLOW CLEAN BOOTH

  • Cleanroom สำเร็จรูป ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งสะดวก
  • ออกแบบได้ทุกขนาด ทุกระดับ Class ความสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14644-1
  • เปลี่ยนพื้นที่ปัจจุบัน ให้กลายเป็น Cleanroom ได้โดยไม่ต้องมีงานก่อสร้าง
  • เลือกวัสดุผนังได้ระหว่างพลาสติกใส หรือ Acrylic

Modular Cleanroom (คลีนรูมสำเร็จรูป)

PHARMACEUTICAL WEIGHING BOOTH

  • สำหรับงานสุ่มตรวจตัวอย่าง (raw sampling) การชั่ง-จ่าย (dispensing) วัตถุดิบ สารเคมี และยา
  • สำหรับอุตสาหกรรมผู้ผลิตยา อาหาร และสารเคมีอื่นๆ ที่ต้องการป้องกันปัญหาปนเปื้อนข้าม (cross contamination)
  • ป้องกันการปนเปื้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบนั้นๆ ด้วยระบบการกรอง
  • ระบบกรอง 3 ชั้น (Prefilter / Medium Filter / HEPA Filter)

error: