แสดง 7 รายการ

RGF PHI Technology: ระบบทำลายเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวด้วย PHI Cell (Photo-Hydro-Ionization)

RGF PHI: นวัตกรรมใหม่ RGF PHI (Photo-Hydo-Ionization) ออกแบบและผลิตโดย RGF Enviromental Group ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว (Air & Surface Disinfection) ที่มีผลรับรองโดย Innovative Bioanalysis Laboratories, USA สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2019 (SARS-CoV-2) อันเป็นต้นเหตุของโรคระบาดโควิด-19 (Covid-19) ในปัจจุบันสูงถึง 99+% 

ระบบ RGF PHI ทำงานโดยจ่าย Super Ions ได้แก่ Hyro-Peroxides (Ionized Hydrogen Peroxides), Hydroxides, Super Oxide Ion ในปริมาณที่ต่ำ เทียบเท่าระดับ H2O2 (Hydrogen Peroxide) ในบรรยากาศภายนอก (Outdoor) (อ้างอิงมาตรฐาน OSHA) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อคนทุกวัย (ทารก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ) สามารถเปิดตอนมีคนอยู่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำคัญมีรูปแบบการฆ่าเชื้อแบบ Active Disinfection ที่จะคอยทำให้ห้องหรือสถานที่ปลอดเชื้อโรค (Virus, Bacteria, Germs, Spores และอื่นๆ) แบบ REAL TIME

*** สามารถดูหลักการทำงานและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

*** สามารถดูผล Test ประสิทธิภาพการเชื้อโรค (COVID-19 และอื่นๆ) ได้ที่นี่

Keyword ที่เกี่ยวข้อง: PHI, RGF, ระบบการเชื้อโควิด-19, เชื้อโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2)

Kill COVID-19

RGF PHI Technology (ระบบ Photo-Hydro-Ionization)

RGF Guardian Air QR+

Kill COVID-19

RGF PHI Technology (ระบบ Photo-Hydro-Ionization)

RGF Mini Split PHI

Kill COVID-19

RGF PHI Technology (ระบบ Photo-Hydro-Ionization)

RGF PHI HALO-ROVE

Kill COVID-19

RGF PHI Technology (ระบบ Photo-Hydro-Ionization)

RGF PIP Max

Kill COVID-19

RGF PHI Technology (ระบบ Photo-Hydro-Ionization)

RGF PKG Package Unit

Kill COVID-19

RGF PHI Technology (ระบบ Photo-Hydro-Ionization)

RGF REME Halo

Kill COVID-19

RGF PHI Technology (ระบบ Photo-Hydro-Ionization)

RGF REME HALO LED

error: