VIROGUARD CUSTOM-MODEL

  • ตู้ชีวนิรภัย (ตู้ปลอดเชื้อ) Class I, II
  • รับออกแบบ ผลิต ทุกขนาด ทุกรูปแบบตามต้องการ (Custom)
  • สามารถเลือกชนิดของแผงกรองได้
  • สำหรับงานทางด้าน Life Sciences ที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง
error: